Ładuję stronę
Kontrast normalny Kontrast wysoki
  •  
  •  
  •  
A- A A+

Podsumowanie zrealizowanych usług doradczych w 2023r. - Analiza Potrzeb Rozwojowych w zakresie cyfryzacji w ramach Akademii Kompetencji Menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP

Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją informujemy, że wraz z nowym rokiem wciąż wykorzystujemy swoje doświadczenie współpracując z firmami z powiatu olkuskiego. Od stycznia 2023r. przeprowadziliśmy 10 usług doradczych w zakresie Analizy Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstw. Grupa docelowa usługi to właściciele MŚP, kadra zarządzająca, managerowie, pracownicy wobec, których właściciele mają plany związane z awansem na kierownicze stanowiska. Dzięki udziałowi w usłudze dla każdej z firm został Opracowany Indywidualny Plan Rozwoju. Koncepcja Indywidualnego rozwoju jest kluczowa do precyzyjnego określenia potrzeb Przedsiębiorstwa i dopasowaniu usług szkoleniowych. Nasza kadra trenerska sprosta każdemu wyzwaniu. Zapraszamy Państwa do współpracy!

Podsumowanie przeprowadzonych szkoleń w styczniu 2023r. z zakresu: „Kompetencje dla menadżerów - zarządzanie zmianą - Akademia Menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji MŚP".

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że od styczniu 2023r. przeprowadziliśmy szkolenie: „Kompetencje dla menadżerów - zarządzanie zmianą - Akademia Menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji MŚP" dla 19 firm z województw: małopolskiego, dolnośląskiego oraz pomorskiego. Łącznie przeszkoliliśmy 67 właścicieli i pracowników firm. Szkolenie przygotowało uczestników do zarządzania procesami zmian w przedsiębiorstwie, przyswojenia zasad i technik zarządzania zmianą, oraz prawidłowego przeprowadzania procesu zmiany w przedsiębiorstwie.  Pełen zakres usługi obejmował 30, 32 lub 40 godzin dydaktycznych w zależności od potrzeb firmy. Jesteśmy przekonani, że wiedza na temat wprowadzania i adaptacji się do zmian w przedsiębiorstwie to szansa na rozwój firmy. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty naszych szkoleń, które realizujemy w 2023r.

Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją informujemy, że w styczniu 2023r. przeprowadziliśmy szkolenie: „Marketing i sprzedaż w gospodarce cyfrowej - „Akademia Menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji” dla trzech firm, z których przeszkolonych zostało łącznie 12 osób. Szkolenie przygotowało pracowników do wykorzystania narzędzi marketingu internetowego oraz oceny strategii e-marketingu. Uczestnicy szkolenia poznali zasady i przykłady skutecznej komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych i kampanii internetowych. Pełen zakres usługi obejmował 32 lub 35 godzin dydaktycznych w zależności od potrzeb firmy. Jesteśmy przekonani, że wiedza na temat tworzenia niezawodnych strategii internetowych to szansa na nienotowany wcześniej wzrost sprzedaży, dlatego serdecznie zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty naszych szkoleń.

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że w dniach 22.11-29.11.2022 nasza firma zrealizowała dla dwóch firm z powiatu olkuskiego usługę szkoleniową: Marketing i sprzedaż w gospodarce cyfrowej - „Akademia Menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji”. Szkolenie było realizowane w ramach wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników. Pełen zakres usługi obejmował 40 godzin dydaktycznych, podczas których trener przygotował uczestników do stosowania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w budowaniu strategii marketingu internetowego oraz wskaźników efektywności. Pracownicy poznali również zasady i przykłady skutecznej komunikacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych i kampanii internetowych. Szkolenie kompleksowo przygotowało do wykorzystania narzędzi marketingu internetowego oraz oceny strategii e-marketingu. Przeprowadzone testy – przed i po zakończeniu usługi jasno wskazują na wzrost wiedzy uczestników. Uczestnicy ocenili przygotowanie i sposób prowadzenia zajęć na na najwyższym poziomie tj. 6/6. Rezultaty nie pozostawiają wątpliwości jeśli chodzi o skuteczność przeprowadzonego szkolenia ponieważ uczestnicy otrzymali maksymalną ilość punktów na teście końcowym.
 
Serdecznie dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do skorzystania z innych szkoleń z naszej oferty.

Szanowni Państwo,
z ogromną satysfakcją informujemy, że w dniu 09.11.2022 odbyło się zorganizowane przez naszą firmę szkolenie dla pracowników hotelu w Białce Tatrzańskiej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi: dokonać prawidłowej oceny sytuacji, skutecznie wezwać pomoc, stosować BLS/AED – Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego. Zgodnie z przeprowadzonymi pre i post testami zanotowano znaczący wzrost wiedzy uczestników z 40% - przed rozpoczęciem szkolenia na 82,5% po zakończeniu szkolenia. Pracownicy, którzy mieli możliwość skorzystać ze szkolenia pozytywnie ocenili kwalifikacje trenera oraz przygotowanie sali szkoleniowej. W związku z powyższym szkolenie uznaje się za efektywne i w pełni dostosowane do potrzeb uczestników.
Dziękujemy za obdarzenie nas, jako organizatora szkolenia, zaufaniem. Wierzymy, że zdobyta wiedza pozwoli skutecznie reagować w nagłych wypadkach.

 

Wyniki z raportów dot. szkolenia z zakresu "Marketingu i sprzedaży w gospodarce cyfrowej"

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 25.10.2022 roku zakończyliśmy 5 dniowe szkolenie z zakresu: "Marketingu i sprzedaży w gospodarce cyfrowej". Uczestniczka w teście końcowym otrzymała 24 pkt z 26 punktów co stanowi 92,31%. Dodatkowo pragniemy poinformować, że osoba biorąca w udział w szkoleniu oceniła naszą jakość obsługi i szkolenia na 6 czyli celująca (6 to najwyższa ocena). W drugim dniu szkolenia odwiedziła nas również kontrola od operatora z firmy HRP która potwierdziła realizację usługi zgodną z kartą BUR.  

Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu i Gratulujemy świetnego wyniku. 

 

Szanowni Państwo,

z ogromną satysfakcją informujemy, że w dniu 05.10.2022 zakończyliśmy 5 dniową usługę szkoleniową: „Szkolenie dla kadry kierowniczej - przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku”. Szkolenie było realizowane w ramach wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników. Uczestnicy szkolenia zostali przygotowani do umiejętnego zarządzania zespołem w realiach gospodarki cyfrowej oraz nabyli kompetencje do efektywniejszego zarządzania. Pełen zakres usługi obejmował 40 godzin dydaktycznych, podczas których, zgodnie z opiniami uczestników, udało się zrealizować jej cel. Zgodnie z przeprowadzonymi pre i post testami zanotowano znaczący wzrost wiedzy uczestników tj. średnio 83,75%. W związku z powyższym szkolenie uznaje się za efektywne i skuteczne.

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i życzymy sukcesów w pracy podczas korzystania z nabytej wiedzy.

Zapraszamy do składania oferty na przeprowadzenie ,,Szkolenia komputerowe w zakresie poruszania się w cyberprzestrzeni” w projekcie pn. „Bo jak nie my to kto II ?” nr 7/2022/SZKOLENIA/BJNMTK2/PBZ

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie rozeznania rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 01.08.2022 - 05.08.2022 nasza firma zrealizowała usługę szkoleniową: „Kompetencje dla menadżerów - zarządzanie procesami biznesowymi oraz zarządzanie zmianą”. Szkolenie było realizowane w ramach wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników. Pełen zakres usługi obejmował 40 godzin dydaktycznych, a jej celem było podniesienie kompetencji menażerskich, co zgodnie z opiniami uczestników udało się w pełni zrealizować.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do skorzystania z innych szkoleń z naszej oferty.

ig.pnglgd.pngmalopolska.pngmcp.pngmuses.pngparp.pngpup.pngrp.pngslaskie.pngue.pngwup-katowice.pngwup.png